TaDaDoo Search Engine

Włodzimierz Piętal - strona artysty


Obrazy W. Piętala wynikają z różnych inspiracji. Przede wszystkim bezpośrednio wynikają z wykonywanych od wielu lat i w dalszym ciągu studyjnych obrazów bardzo małego formatu - portretów, architektury i pejzażu, które maluje autor równolegle do przedstawionych abstrakcji (kwadratów) 50x50cm i aktualnie większych."

Vantage Theme, business directory software, powered by WordPress.