TaDaDoo Search Engine

Besserlight


BESSER LED เป็นนวัตกรรมที่เข้ามาแทนที่หลอดไส้ ซึ่งลดพลังงานได้มากถึง 60% ได้มาตรฐาน IESNA LM-80 ที่ผ่านการทดสอบค่า LUMEN Maintenance ในอุณหภูมิที่ต่างกัน มั่นใจได้ว่าหลอด LED ภายใต้แบรนด์ BESSER เป็นหลอดที่มีคุณภาพ อายุการใช้งานนานกว่า 50,000 ชั่วโมง และได้ผ่านการตรวจสอบค่ามาตรฐานจาก CE RoHS เป็นหลอดไฟที่ถูกคัดสรรค์ทดสอบก่อนที่จะคัดเพื่อมาจำหน่ายภายใต้แบรนด์ BESSER"

Vantage Theme, business directory software, powered by WordPress.