This listing is inactive!

If you own this listing and want to activate it again?

Please login to your account here.

Giamdoc.net

986359848

-

Visit Site

Description

TƯ VẤN KHỞI NGHIỆP & QUẢN LÝ (SME)
Tư vấn, đào tạo và hỗ trợ khởi nghiệp kinh doanh. Tư vấn quản lý kinh doanh, phát triển doanh nghiệp bền vững

BIỂU MẪU ỨNG DỤNG & PHẦN MỀM
Cung cấp kèm theo tư vấn ứng dụng các biểu mẫu, hệ thống các quy chế / quy chuẩn về kiểm soát nội bộ, tài chính, thuế...

ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN
Start-UP Coaching cung cấp dịch vụ đào tạo & huấn luyện theo phương thức OJT / inhouse về: quản trị - điều hành, tài chính

Tel: (+84) 0888783881 | ​Email: info@giamdoc.net

Gallery