This listing is inactive!

If you own this listing and want to activate it again?

Please login to your account here.

بولود - تیم طراحی وب و نرم افزار

-

-

Visit Site

Description

باید هدفی از شروع یک وب سایت داشته باشید ُ . آیا فروشگاه دارید میخواهید وسایلتان را از طریق اینترنت به استان های دیگر بفروشید
؟ آیا شرکت دارید و خواستار بازریابی در استان ها و کشور های خارجی هستید ؟ مدیر اجرایی اداره ای هستید
و سیستم ارتباط با مشتری یا اطلاع رسانی نیاز دارید ؟ آیا نویسنده هستید و میخواهید مطالب خود را در
سایت خود منتشر دهید ؟ با مشاوره و آموزش های تجارت اینترنتی بولود می توانید از این مهم برآیید باید
ابتدا هدفتان را مشخص کنید آیا یک وب سایت نیاز دارید یا میخواهید کسب و کار جدیدی آغاز کنید ؟ در این
دو تفاوت اگر خواهان اغاز یک کسب و کار جدید هستید ما این را استارتا‍پ می نامیم .
بولود یک تیم نرم افزاری است که در نظر دارد تجارت اینترنتی را گسترش داده و در کنار اشتغال زایی
به طراحی سیستم های تجاری بپردازد"

Gallery