This listing is inactive!

If you own this listing and want to activate it again?

Please login to your account here.

A Bio Tech Lab laboratorija Sremska Kamenica, Novi Sad - laboratorija za hemijske i biotehnološke analize poljoprivrednih proizvoda, njihovih prerađevina i životnih namirnica

-

-

Visit Site

Description

A BIO TECH LAB d.o.o. laboratorija se nalazi u Sremskoj Kamenici, ulica Vojvode Putnika 87. Laboratorija je počela sa radom 2008. godine na osnovu zahteva tržišta. Prvi put je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije 2008, a reakreditovana 2012 godine, (broj rešenja 01-251) i pruža kvalitetne i pouzdane usluge usaglašene sa zahtevima standarda SRPS ISO 17025: 2006. Rešenjem Ministarstva poljoprivrede 404-02-54/42/2009-06 i 404-02-71/41/2011-09 laboratorija je ovlašćena za laboratorijska ispitivanja bezbednosti hrane i hrane za životinje."

Gallery