This listing is inactive!

If you own this listing and want to activate it again?

Please login to your account here.

แบบบ้านชั้นเดียว 2014 แบบบ้านสำเร็จรูปราคาถูก

66868344021

-

Visit Site

Description

แบบบ้านชั้นเดียวสำเร็จรูปพร้อมรายการวัสดุ ขายแบบบ้านพิมพ์เขียว แบบบ้านสำเร็จรูป ฟรีค่าจัดส่ง เลือกแบบบ้านที่ท่านต้องการ พร้อมดูวิธีการปลูกสร้างบ้านราคาถูกจากชีวิตจริง ๆ ของเราและแนวคิดการสร้างบ้านราคาประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างบ้าน

เรียนรู้วิถีชีวิตการปลูกบ้านแบบพอเพียง รู้จักการทำบ้านที่สามารถเข้าอยู่ได้ก่อนตามงบประมาณก่อสร้างที่มี มีเงินเพียง 100000-300000 บาทก็สามารถสร้างบ้านที่น่าอยู่ได้เพียงคุณรู้จักตัวเอง

แบบบ้านราคาไม่เกิน 300000 บาทมาพร้อมพื้นที่ใช้สอย 90 ตร.ม. เขาปลูกสร้างและเขียนแบบบ้านกันอย่างไร แบบบ้านพิมพ์เขียวของเราสามารถให้คำตอบกับทุกท่านได้

Gallery