TaDaDoo Search Engine

حفاظت از نرم افزار ها | فایلهای صوتی | تصویری | متنی در برابر کپی غیر مجاز


شرکت مهندسی یاقوت سبز ایرانیان تولید کننده پیشرفته ترین قفل های نرم افزاری و سخت افزاری است این قفل ها می توانند انواع فایلها و نرم افزار ها را با ضریب امنیت بالا در برابر کپی غیر مجاز حفاظت نمایند."

Vantage Theme, business directory software, powered by WordPress.