This listing is inactive!

If you own this listing and want to activate it again?

Please login to your account here.

Akuta sjukdomar och skador

-

-

Visit Site

Description

Välkomna till denna sajt med behandlingsförslag vid akuta sjukdomar och skador. Sådant som folk går till akuten för, eller kanske snarare sådant sjukvårdspersonal tar hand om på jourer och akutmottagningar på sjukhus. Från grön till röd prioritet. I första hand för läkare, sjuksköterskor och i övrigt all personal inom akutsjukvården. Från de prehospitala teamen, till akuten, vårdavdelningar, IVA och operationsavdelningar."

Gallery