This listing is inactive!

If you own this listing and want to activate it again?

Please login to your account here.

Björgells Akuta sjukdomar och skador

-

-

Visit Site

Description

Välkomna till denna sajt med riktlinjer och behandlingsförslag för läkare och sjukvårdspersonal vid akuta sjukdomar och skador. Sådant som hanteras på jourer och akutmottagningar på sjukhus. Från röd till grön prioritet. Från de prehospitala teamen, till akuten, vårdavdelningar, IVA och operationsavdelningar."

Gallery