This listing is inactive!

If you own this listing and want to activate it again?

Please login to your account here.

archLAND Development-ЕкстериорАрхитектура, Поземлено-имотни Подобрения и Реновиране, Ландшафтни Услуги в Парковото Строителство | Комплексно Проектиране – Озеленяване – Градинарство – предпроектно целево проучване, геодезическо заснемане, благоустройствен

-

-

Visit Site

Description

Озеленяване и ландшафтно проектиране. Фирма за озеленяване. | Комплексно Проектиране – Озеленяване – Градинарство – предпроектно целево проучване, геодезическо заснемане, благоустройствено и вертикално планиране, транспортно-пешеходни комуникации, водни (спортно-развлекателни, декоративни) и атракционно-рекреационни площи, зони за отдих, дендрологични разработки, специализирани (детски, спортни) терени, парково-архитектурни елементи, инсталации (осветление, поливни системи), ограждения и обзавеждане."

Gallery