TaDaDoo Search Engine

Tillidsskabende Ledelse


Bogen Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer - inspiration fra praksis henter sin primære inspiration i et stort og meget ambitiøst projekt i Region Sjælland med titlen Tillid og samarbejde. Projektet er inspireret af tillidsreformen - et klart sats på mere tillid, men uden at give køb på en ledelse af den offentlige sektor, hvor økonomisk styring og kvalitetssikring af ydelserne stadig har en meget høj prioritet. Siden 2014 har over 6500 ledere og medarbejdere i alle dele af Region Sjælland arbejdet målrettet med en lang række konkrete tillidsunderstøttende udviklingsprojekter og udfordringer for at styrke tilliden i deres samarbejde om opgaveløsningen. Herunder har næsten 400 ledere deltaget på ledelsesudviklingsforløbet Tillidsskabende ledelse. Bogens formål er at formidle erfaringerne fra projektet og at inspirere andre, der har mod og lyst til at skabe et kvalificeret afsæt for et samarbejde, der bygger på at øge kvaliteten af samspillet mellem de mennesker (politikere, ledere, medarbejdere, borgere m.m.), der skaber resultaterne i den offentlige sektor."

Vantage Theme, business directory software, powered by WordPress.