زبراسیا | ZEBRASIA | شرکت سرآمد در ارائه راهکارهای شناسایی خودکار و جمع‌آوری داده‌ها

-

-

Visit Site

Description

شرکت سرآمد در ارائه راهکارها و سیستم‌های شناسایی و جمع‌آوری اتوماتیک داده‌ها (AIDC) با مجموعه کاملی از خدمات و محصولات تخصصی بارکد ، کارت و RFID"

Gallery